Cossidae - Древоточцы
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851)
Древоточец колхидский
Бабочки Крыма
Lepidoptera of Crimea
вниз
 
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 F. *
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 F. *
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 F. *
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 F. *
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 F. *
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
Старый Крым,
г. Агармыш, 05/2017 M.
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Евпатория, п. Новоозёрное,
оз. Донузлав, 05/2012 M.
Евпатория, п. Новоозёрное,
оз. Донузлав, 05/2012 M.
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский
Бахчисарай, с. Машино,
г. Кыз-Куле-Бурун, 04/2010
Бахчисарай, с. Машино,
г. Кыз-Куле-Бурун, 04/2010
   
Stygioides colchicus (Herrich-Schaffer, 1851) - Древоточец колхидский  
Бахчисарай, с. Машино,
г. Кыз-Куле-Бурун, 04/2010